• Nytt år och nya politiska möjligheter!

    Denna vecka drar det politiska arbetet igång på allvar med en ny mandatperiod för Kristdemokraterna i Region Stockholm. Många styrelser och nämnder har bytts ut eller förändrats vid årsskiftet.
    Det politiska arbetet fortsätter i opposition med att presentera och utveckla Kristdemokraternas politik.
    Välkommen Carl-Johan Schiller som tidigare haft olika uppdrag i regionen för KD men som nu blir heltidspolitiker. Carl-Johan kommer att ha olika uppdrag men framförallt sitta som 2:e vice ordförande i Primärvårdsnämnden.
    Kristdemokraternas tio ledamöter i regionfullmäktige har viktiga ansvarsområden och våra framtidsutsikter för de kommande åren är goda. Vi ser fram emot att jobba tillsammans för att bli ett ännu större parti i regionvalet 2026!