• Jämställdhetsprogram för staden

    Ett jämställt Stockholm!

    Nu lanserar KD Stockholms stad ett jämställdhetspolitiskt program med 13 konkreta förslag fördelat på fyra olika områden, för att öka jämställdheten i Stockholm. Stockholm har på många sätt kommit långt med jämställdheten men mycket finns kvar att göra. Vi ser hur jämställdheten i Stockholm på många områden backar när otryggheten på gator och torg gör att att unga kvinnor anpassar sig efter rädslan för att utsättas för brott. När ca 3000 kvinnor i Stockholmsregionen utsätts för våld i nära relationer är jämställdheten för Stockholms kvinnor defacto långt ifrån vad den borde och när hedersförtryck hindrar många av Stockholms unga flickor från att välja ilket liv de vill leva. Även den psykiska ohälsan som drabbar många unga tjejer är ett svek från samhället i strävan mot ett jämställt Stockholm.

    Jämställdhetsprogram 2024