• Gyncancerdagen

    Med anledning av Gyncancerdagen den 25 mars vill vi Kristdemokrater i Region Stockholm återigen föra upp catch up-vaccination mot HPV-virus på tapeten.
    Kristdemokraterna föreslår nu att Region Stockholm snarast genomför en catch-up-vaccination för de pojkar som inte fått vaccinet i femte klass.
    Regionalt cancercentrum har erfarenhet av HPV-vaccination. De bör därför få i uppdrag att ta fram en plan för hur catch-up-vaccinationen för pojkar ska genomföras. Vaccinationen kan finansieras med RCC-medel, liksom andra liknande projekt har gjorts.