• Idag meddelade Désirée Pethrus (KD) att hon har för avsikt att lämna sitt uppdrag som regionråd den sista augusti i år.

  Idag meddelade Désirée Pethrus (KD) att hon har för avsikt att lämna sitt uppdrag som regionråd den sista augusti i år. Detta beslut har hon kommunicerat till KD Stockholms nomineringskommitté.

  Désirée Pethrus tillträdde som regionråd mitt under pandemin i februari 2021 och spelade en avgörande roll i arbetet med vaccinationer. Under sin tid som regionråd har hon varit drivande i flera viktiga frågor, särskilt cancerscreening. Under förra mandatperioden, som vårdutvecklingsregionråd, tog hon initiativ till att starta catch up-vaccinering för HPV för att utrota livmoderhalscancer. Något som sedan andra regioner tagit efter. Pethrus har också varit pådrivande för att utveckla bröstcancerscreeningen, även för kvinnor över 74 år.

  – Det som gått som en röd tråd i mitt engagemang är det kristdemokratiska budskapet om att hjälpa vår nästa, och särskilt de som inte själva har en hög röst, som barn och de allra äldsta som är beroende av vård och omsorg, säger oppositionsregionrådet Désirée Pethrus.

  Désirée Pethrus lämnar dock inte politiken helt, utan fortsätter sitt arbete i partistyrelsen och via andra styrelseengagemang.

  – I februari i år fyllde jag 65 år och tänker att jag nog bör varva ner och ta det lite lugnare, säger Désirée Pethrus.

  Désirée Pethrus har haft en lång karriär inom politiken sedan hon tog sin socionomexamen 1981. Hon började som aktiv i Kristdemokratiska ungdomsförbundet och var fritidspolitiker i över 20 år. Därefter har hon varit heltidspolitiker sedan 2006, med 15 år som riksdagsledamot och de senaste 3,5 åren som Regionråd.

  Hon har också varit förbundsordförande i Kristdemokratiska kvinnoförbundet i flera år och jämställdhetsfrågor har varit viktiga. Inom Region Stockholm har det inneburit att hon bland annat prioriterat kvinnosjukvården.

  Désirée Pethrus uttrycker stor tacksamhet för sina år i politiken. Hon ser fram emot att fortsätta bidra till samhället på andra sätt och hoppas att de initiativ hon har tagit kommer att fortsätta bära frukt. Läs pressmeddeandet här:

  Désirée Pethrus lämnar sitt uppdrag som regionråd sista augusti