• Nu lyfts måltiden för äldre i Stockholm

    Matlyftet är en satsning från Stockholms stad på den äldres måltid i syfte att motverka undernäring och ofrivillig ensamhet. I år har matlyftet utökats från 3,1 till 4,5 miljoner kronor, och fördelas mellan stadens stadsdelsnämnder enligt äldrenämndens beslut.

    Ofrivillig ensamhet och social isolering medför ökad risk för psykisk ohälsa. Nedstämdhet kan minska matlusten och när måltider som tidigare delats med andra ska ätas i ensamhet riskerar de att glömmas bort eller avstås vilket medför ökad risk för undernäring.

    – Genom att stärka den sociala dimensionen kring måltiderna för äldre motverkar matlyftet ofrivillig ensamhet och undernäring, säger äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) i ett pressmeddelande.

    I en debattartikel i tidningen Stockholm Direkt skriver Erik Slottner om årets matlyft och förklarar varför det är så viktigt.

    Läs debattartikeln här.