• Kristdemokraterna i Region Stockholm söker politisk sekreterare

  Politisk sekreterare till Kristdemokraterna i Region Stockholm

  Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som uppsöker vården eller åker kollektivt. Kristdemokraterna i Region Stockholm finns representerade i regionfullmäktige och verkar för närvarande i opposition, men har lång vana av att leda i majoritet. Vi söker nu dig som vill arbeta med bland annat trafik-, klimat- och regionplaneringsfrågor samt andra förekommande frågor...

 • Jämställdhetsprogram för staden

  Ett jämställt Stockholm!

  Nu lanserar KD Stockholms stad ett jämställdhetspolitiskt program med 13 konkreta förslag fördelat på fyra olika områden, för att öka jämställdheten i Stockholm. Stockholm har på många sätt kommit långt med jämställdheten men mycket finns kvar att göra. Vi ser hur jämställdheten i Stockholm på många områden backar när otryggheten på gator och torg gör att att unga kvinnor anpassar sig efter rädslan för att utsättas för brott. När ca 3000 kvinnor i Stockholmsreg...

 • Alice Teodorescu Måwe har idag presenterats som nomineringskommitténs förslag till nytt toppnamn på Kristdemokraternas EU-vallista. Hon är utbildad jurist och har som politisk redaktör, opinionsbildare och samhällsdebattör gjort sig känd som en av svensk borgerlighets mest framträdande röster. – Alice Teodorescu Måwe är en modig och välgenomtänkt person och debattör. Hon har i sin nuvarande yrkesroll verkligen varit med och flyttat den politiska debatten i Sverige i flera avgörande fråg...
 • Gott nytt år!

  Vänner, Ett nytt år knackar på dörren, 2024, och många av er njuter fortfarande av ledighet i mellandagar. Som Kristdemokrater vill vi dela lite tankar från det gångna året. Efter ett år i opposition i Region Stockholm ser vi med oro på den kurs som den numera vänsterstyrda regionen har stakat ut. Trots skattehöjningar så försämrar dom vården. Den så kallade omställningsplanen som vänsterstyret tagit fram i syfte att lägga ner olika vårdval har redan börjat få negativa konsekvenser. På vissa ...
 • Julen står för dörren!

  Mitt i juletidens glädje, låt oss reflektera över dem som bär på tyngre bördor. Mitt i förberedelserna är det viktigt att minnas de som är fattiga, sjuka och de många unga som kämpar med psykisk ohälsa. Ta en stund för att tänka på de ofrivilligt ensamma, äldre och den hängivna vårdpersonalen som arbetar hårt trots många tunga utmaningar Jag vill passa på och uppmana oss alla att ge av vårt överflöd nu när det är jul. Kanske ge en gåva till en välgörenhetsorganisation som du vill stödja? En ...
 • I dag inleds Budgetfullmäktige i Region Stockholm

  I dag inleds Budgetfullmäktige i Region Stockholm, och Désirée Pethrus (KD), Oppositionsregionråd, har precis inlett den allmänpolitiska debatten för Kristdemokraterna.

  I sitt tal kritiserade Désirée vänsterstyrets budgetförslag för 2024, som innebär höjda skatter, försämrad vård och brutna löften. Det är särskilt oroande att överskottsmedel från tidigare år inte utnyttjas för att lätta på medborgarnas bördor.

  Magdalena Andersson (S) brukar prata om att spara i ladorna, och Regi...

 • Oro när vänsterstyret vill spara i vården

  Idag klubbade vänsterstyret igenom sin omställningsplan med syftet att spara 175 miljoner kronor på sjukvården genom att lägga ner vårdval. Tyvärr har detta skapat oro hos många patientgrupper. Varje dag nås jag av mail och samtal från patientgrupper som berörs av vänsterstyrets planer – en oro jag menar att man måste ta på allvar. Patienten måste vara i fokus när vård ses över! KD har inget principiellt emot att man ser över vård eller att vårdformer förändras. Det viktigaste är att varje pe...
 • Vänsterstyret sätter patienter i vårdköer

  Vänsterstyret i Region Stockholm – bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans med stödpartiet Vänsterpartiet – har nu påbörjat avvecklingen av rätten att välja vård i Stockholmsregionen. Resultatet blir färre möjligheter för patienter att uppsöka vård, bland annat berörs allergologi, hudsjukdomar, neurologi, geriatrik, planerad specialiserad lymfödembehandling och intensivträning för rörelsehindrade.

  Vår hållning är inte att vårdvalen och ersättning...
 • Banbrytande bröstcancerstudie riskerar att gå i graven på grund av socialdemokraternas senfärdighet

  Under de 30 år som mammografiscreeningen har varit standard i Sverige har rutinerna för mammografiscreening varit desamma. Samtidigt vet man idag att tät bröstvävnad kan vara en riskfaktor för bröstcancer och att bröstcancerscreeningen sannolikt kan förbättras framöver. Av den anledningen vill forskare i Stockholm genom en forskningsstudie (Stockholm MAmmography Risk Trial) undersöka förutsättningarna att genomföra riskbaserad screening. Regionen behöver säkra finansieringen för den banbrytand...
 • Rör inte vårdval Geriatrik

  Geriatrik innebär specialistvård för äldre. För att ge den bästa vården till de allra äldsta krävs att man vet hur äldres sjukdomar slår vilket är annorlunda än för unga personer. Till exempel slår mediciner annorlunda. Om vårdvalet läggs ner kommer färre geriatrikplatser öppnas. Detta i en tid då antalet äldre i samhället ökar och behov av vård för äldre ökar. Jag kommenterar i dag i DN att vänsterstyret avskaffar vårdval: Region Stockholm avskaffar flera privata vårdval – DN.SE ...