• FORTSÄTT MED MAMMOGRAFI FÖR KVINNOR ÖVER 74 ÅR

  Som toppkandidat inför valet i Region Stockholm fick jag nyligen förmånen att träffa SVT Stockholm och prata om en av mina hjärtefrågor på en plats som kopplas till just den frågan. SVT bad oss politiker svara på varför vi engagerat oss i politiken, varför vi valde just vårt parti samt vad vi gör för att koppla bort politiken. Vi valde att träffa SVT vid Bröstcentrum på Karolinska i Solna. Hör varför i klippet via länken via profilen!

 • Vi står med det ukrainska folket!

 • Önskar dig en fridfull och god jul! Désirée Pethrus

 • Nu har vi valt listor inför valet nästa år

  Désirée Pethrus fick förtroendet från Stockholms stad och län att stå som toppnamn på regionlistan. Jag är tacksam för förtroendet och hoppas bidra till att vi når framgångar i valet 2022. Ebba Busch toppar vår riksdagslista i stad och län och i hela landet, men till vårt andra toppnamn i Stockholms stad har Christian Carlsson valts. Erik Slottner valdes att toppa kommunlistan i Stockholms stad. Ser fram emot att bedriva valkampanj med dessa och alla Kristdemokrater i stad och län för valfram...

 • Mer sjukvård och mindre administration i Region Stockholms budget för 2022

  Region Stockholms återstart efter pandemin ska öka tillgängligheten till vården, arbeta bort vårdskulden och locka åter resenärerna till en attraktiv kollektivtrafik. Trots ett utmanande ekonomiskt läge på grund av pandemin och kraftigt ökad utjämningsskatt ökar den blågröna koalitionen anslagen med över 3,1 miljarder kronor till vården och kollektivtrafiken under 2022. Regionens budget fokuserar på fortsatt förstärkning av vårdcentralerna som navet i vården, kapade vårdköer, fler specialists...

 • EN FÖRBÄTTRAD ÄLDRESJUKVÅRD

  Coronakrisen har placerat äldresjukvårdens brister i blixtbelysning. Såväl coronakommissionen, IVO som vår egen utredning visade på flera brister som behövde åtgärdas. Detta paket går ut på det – en stor satsning på SÄBO – vi höjer kompetensen, förbättrar vårdhygienarbetet och det medicinska omhändertagandet inom äldreomsorgen. Rent konkret permanentar vi ASIH-teamets (avancerad sjukvård i hemmet) samarbete med husläkarmottagningar och äldreboenden. Stödet från ASIH ska utnyttjas vid sv...

 • FLER SPECIALISTER I VÅRDEN

  Nu möjliggör vi för ytterligare 100 sjuksköterskor och undersköterskor att med bibehållen lön vidareutbilda sig till barnmorska, specialistsjuksköterska eller specialistundersköterska. Detta är utöver de 300 utbildningsplatser som vi redan erbjuder per år. En fungerande kompetensförsörjning är avgörande för att hälso- och sjukvården ska fungera. Sjukvårdspersonalen ska ges möjlighet till vidareutbildning för såväl egen utveckling som höjd kompetens inom hälso- och sjukvården.

  ...
 • Start av vaccination mot covid-19 för alla 12-15-åringar

  20 september startade bokningen av vaccination mot covid-19 för alla 12-15-åringar. De första tiderna kommer att kunna erbjudas från och med 4 oktober.

  20 miljoner vaccinationer har redan genomförts i denna åldersgrupp i andra länder och det är glädjande att Stockholm kan snabbt erbjuda denna möjlighet till Stockholms 120 000 12-15-åringar. Vårt huvudalternativ är att erbjuda vaccination till barn 12 – 15 år via skolornas elevhälsoorganisationer med stöd av vaccinatörer som komme...

 • Barn från 12 år kan få vaccin

  Välkomnar beskedet från Folkhälsomyndigheten att barn från 12 år och uppåt ska vaccineras med start i november. Vi har efterfrågat fler och tydliga besked kring detta och vi står redo för att vaccinera fler.