• I dag inleds Budgetfullmäktige i Region Stockholm

  I dag inleds Budgetfullmäktige i Region Stockholm, och Désirée Pethrus (KD), Oppositionsregionråd, har precis inlett den allmänpolitiska debatten för Kristdemokraterna.

  I sitt tal kritiserade Désirée vänsterstyrets budgetförslag för 2024, som innebär höjda skatter, försämrad vård och brutna löften. Det är särskilt oroande att överskottsmedel från tidigare år inte utnyttjas för att lätta på medborgarnas bördor.

  Magdalena Andersson (S) brukar prata om att spara i ladorna, och Regi...

 • Kristdemokraternas budget 2024 – fokus på kärnverksamhet och den ökande andelen äldre

  I dag presenterar Kristdemokraterna sitt alternativa budgetförslag för Region Stockholm med starkt fokus på äldre. Vi är stolta över att kunna genomföra viktiga satsningar utan att höja regionskatten, till skillnad mot vänsterstyret. Kristdemokraterna lägger 640 miljoner kronor extra till hälso- och sjukvårdsnämnden jämfört med vänsterstyret. Dessutom tillförs husläkarmottagningarna 69 miljoner kronor extra i resurser. Även om vi precis so...

 • Region Stockholm kantrar åt vänster

  100 dagar har passerat sedan socialdemokrater, centerpartister, vänsterpartister och miljöpartister tillträdde sina positioner som ledare för region Stockholms nämnder, styrelser och bolag. Vi ser med oro på hur man sätter ideologin före patienterna och personalens bästa. * Vårdköer blir längre när det nya styret dragit åt svångremmen för inhyrd personal. Akutsjukhusen larmar om inställda operationer. * Man har särskilt gett sig på kvinnosjukvården. Den unika mottagningen för våldtagna r...
 • Oro när vänsterstyret vill spara i vården

  Idag klubbade vänsterstyret igenom sin omställningsplan med syftet att spara 175 miljoner kronor på sjukvården genom att lägga ner vårdval. Tyvärr har detta skapat oro hos många patientgrupper. Varje dag nås jag av mail och samtal från patientgrupper som berörs av vänsterstyrets planer – en oro jag menar att man måste ta på allvar. Patienten måste vara i fokus när vård ses över! KD har inget principiellt emot att man ser över vård eller att vårdformer förändras. Det viktigaste är att varje pe...
 • Vänsterstyret sätter patienter i vårdköer

  Vänsterstyret i Region Stockholm – bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans med stödpartiet Vänsterpartiet – har nu påbörjat avvecklingen av rätten att välja vård i Stockholmsregionen. Resultatet blir färre möjligheter för patienter att uppsöka vård, bland annat berörs allergologi, hudsjukdomar, neurologi, geriatrik, planerad specialiserad lymfödembehandling och intensivträning för rörelsehindrade.

  Vår hållning är inte att vårdvalen och ersättning...
 • Banbrytande bröstcancerstudie riskerar att gå i graven på grund av socialdemokraternas senfärdighet

  Under de 30 år som mammografiscreeningen har varit standard i Sverige har rutinerna för mammografiscreening varit desamma. Samtidigt vet man idag att tät bröstvävnad kan vara en riskfaktor för bröstcancer och att bröstcancerscreeningen sannolikt kan förbättras framöver. Av den anledningen vill forskare i Stockholm genom en forskningsstudie (Stockholm MAmmography Risk Trial) undersöka förutsättningarna att genomföra riskbaserad screening. Regionen behöver säkra finansieringen för den banbrytand...
 • Rör inte vårdval Geriatrik

  Geriatrik innebär specialistvård för äldre. För att ge den bästa vården till de allra äldsta krävs att man vet hur äldres sjukdomar slår vilket är annorlunda än för unga personer. Till exempel slår mediciner annorlunda. Om vårdvalet läggs ner kommer färre geriatrikplatser öppnas. Detta i en tid då antalet äldre i samhället ökar och behov av vård för äldre ökar. Jag kommenterar i dag i DN att vänsterstyret avskaffar vårdval: Region Stockholm avskaffar flera privata vårdval – DN.SE ...
 • Vi rustar Sverige starkt

  Det var den röda tråden för Krisdemokraternas och Ebba Buschs tal under Almedalen 2023.

  Återkommande i Almedalen (både under rundabordssamtal och paneldebatter) var frågan om hur vi får en mer jämlik vård. Bostadsort och postnummer ska inte få vara avgörande för vilken vård du får. Men så är det tyvärr i dag. I tre valrörelser – 2014, 2018, 2022 har Kristdemokraterna uthålligt drivit frågan om ett statligt huvudmannaskap av sjukvården. Nu har vi satt igång arbetet med hur vi ska ...
 • Första steget mot århundradets vårdreform – för en jämlik vård i hela landet

  Regeringen tar nu det första steget mot ett möjligt statligt huvudmannaskap för vården. Vi Kristdemokrater har länge föreslagit att se över hur man kan få en mer jämlik vård över landet. Läs mer i dagens pressmeddelande: Första steget mot århundradets vårdreform – för en jämlik vård i hela landet | Kristdemokraterna Region Stockholm (mynewsdesk.com)
 • Vind i seglet för det nya färdtjänstavtalet

  Tillgången på bilar har ökat markant och fler bilar kommer i tid. Tack vare den tidigare färdtjänstnämnden, under Kristdemokraternas ledning, som var med och tog fram avtalet så startar verksamheten 2023 med bästa möjliga förutsättningar. Läs mer i pressmeddelandet: Vind i seglet för det nya färdstjänstavtalet | Kristdemokraterna Region Stockholm (mynewsdesk.com)