• Sverige har drabbats av flera skottlossningar

  Dessvärre även med dödlig utgång. Det här är inget som vi kan acceptera. Den omfattande gängkriminaliteten är extra svår att ta till sig när vi lämnat förslag på åtgärd efter åtgärd till regeringen utan att något händer med dem. De hamnar på hög.
  Så här ska det inte behöva vara i ett land som Sverige. Att upprätthålla lag och ordning är en av varje regerings viktigaste uppgift. Grovt kriminella ska sitta i fängelse så att vanligt folk kan vara trygga.
  Gång på gång har Löfvens regering trots allt lovat att tvinga tillbaka våldet, krossa gängen och stoppa nyrekryteringen, men det verkar mest ha blivit tomt prat. Tvärtom eskalerar den grova kriminaliteten.
  Vi i oppositionen har försökt tvinga regeringen till handling. Ofta talar vi för döva öron. De gängkriminella måste punktbevakas och då behövs förändrad lagstiftning.

  🟦 Höj straffen för vapenbrott väsentligt
  🟦 Inför tipspengar för illegala vapen
  🟦 Dold kamerabevakning och kamerabevakning på distans
  🟦 Använda fasta kameror för exempelvis trängselskatt ska få användas i spaning och förundersökningar
  🟦 Ändrade regler för hemlig dataavläsning
  🟦 Övervakningsbeslut ska knytas till person istället för till plats
  🟦 Mängdrabatterna måste åtgärdas
  🟦 Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga kriminella som begått grova brott
  🟦 Höjt straff för grov stöld
  🟦 Hårdare regler för missbruk av pass
  🟦 Skärpta straff för vapensmuggling
  🟦 Införa kronvittnen och anonyma vittnen
  🟦 Åtgärder för att skydda vittnen
  🟦 Skärpt straff för övergrepp i rättssak
  🟦 Fler ska avtjäna straff i hemländerna
  🟦 Stärkt skydd för blåljuspersonal och annan samhällsviktig personal
  🟦 Skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser
  🟦 Skärpta straff för narkotikalangning
  🟦 Inför vistelseförbud som en åtgärd mot grov organiserad brottslighet
  🟦 En översyn av reglerna om hemliga tvångsmedel.
  🟦 Utökade möjligheter att använda s.k. preventiva tvångsmedel.
  🟦 Anpassning av reglerna om beslag och husrannsakan till modern teknik
  🟦 Utökade möjligheter att beslagta dyra bilar, klockor och andra statussymboler från gängkriminella
  🟦 Renodla Polisens arbetsuppgifter

  Det här är ändå bara ett urval. Vi har lämnat oändliga mängder förslag tillsammans med oppositionen.
  Gängkriminaliteten måste få ett slut. Det kommer inte att ske under den här regeringen. Sverige behöver en ny regering.

  Gå med i KD!
  KD.nu/blimedlem