• 70 procent av Stockholms vuxna befolkning tagit två doser vaccin

    Fantastiskt! Nu har 70 procent av Stockholms vuxna befolkning tagit två doser vaccin mot covid-19! Samtidigt vidtar Region Stockholm fler åtgärder för att underlätta och möjliggöra att flera vaccinerar sig genom att öppna drop in på vaccinationsmottagningarna.
    Allt för att förenkla och skapa tillgänglighet då vi ser att de som nu drabbas är de som ännu är ovaccinerade. Det är viktigt att komma ihåg att vaccinet räddar liv och hjälper oss att kunna återgå till ett normalt Stockholm inom kort.
    Bilden: Désirée Pethrus, regionråd Vårdutveckling