• Nedskärningar hotar äldrevården

    Är det meningen att äldre ska behöva ligga i korridorerna på akuten när geriatriken blir fullbelagd?
    I Region Stockholm finns idag en väl utbyggd geriatrik tack vare de satsningar vi kristdemokrater gjorde med våra koalitionspartners. Nu lägger vänsterstyret ner vårdvalet inom geriatriken och stänger 110 vårdplatser i Danviken och Vårberg för att istället öppna ett idéburet vårdval med färre platser. De planerar att spara 44 miljoner kronor på äldrevården, vilket riskerar att försämra omhändertagandet av äldre.
    Désirée Pethrus och Edvin Bernhardsson skriver om det här i Länstidningen: Nedskärningar hotar äldrevården – LT