• Region Stockholm satsar 500 miljoner på att korta vårdköer

    Under september månads regionfullmäktigesammanträde i Stockholm beslutades att 500 miljoner kronor ytterligare ska tillföras hälso- och sjukvården i regionen för att stockholmare som fått sin vård uppskjuten under pandemin ska få den så fort som möjligt. Satsningen är ett led i att Region Stockholm ska beta av vårdskulden och återställa tillgängligheten till hälso- och sjukvården.
    Tillgänglig och god vård av hög kvalitet är A och O. Tyvärr har pandemin orsakat en vårdskuld och patienter har fått vänta på att få vård. Vi gör nu allt vi kan för att korta köerna och ta tag i den vårdskuld som byggts upp pga. pandemin. Ingen ska behöva vänta på vård, tvärtom, man ska kunna lita på vården.