• Stockholm hela livet

    Sveriges huvudstad har alla förutsättningar att vara världens bästa stad att födas, bo, leva och åldras i hela livet. Det handlar om att man ska känna sig trygg dygnets alla timmar. En äldreomsorg där den äldre behandlas med värdighet och kan påverka sin egen vardag. En barnomsorg där personalen får mer tid för varje barn, med fokus på trygghet och anknytning för de minsta barnen. En tillgänglig och välutvecklad elevhälsa. Ett Stockholm för hela livet.

    KD presenterar sitt förslag till budget för Stockholms stad 2023. Läs hela budgeten här:
    KD Stockholms stad budget 2023

    Budgeten kortfattad:
    Stockholm hela livet – powerpoint