• Gyncancerdagen

  Med anledning av Gyncancerdagen den 25 mars vill vi Kristdemokrater i Region Stockholm återigen föra upp catch up-vaccination mot HPV-virus på tapeten. Kristdemokraterna föreslår nu att Region Stockholm snarast genomför en catch-up-vaccination för de pojkar som inte fått vaccinet i femte klass. Regionalt cancercentrum har erfarenhet av HPV-vaccination. De bör därför få i uppdrag att ta fram en plan för hur catch-up-vaccinationen för pojkar ska genomföras. Vaccinationen kan finansieras med R...
 • Välkommen Jonas Sareld, ny kanslichef på Kristdemokraterna i Region Stockholm

  Jag är glad att idag kunna presentera och välkomna Jonas Sareld till Kristdemokraterna i Region Stockholm. Jonas arbetar idag med samhällskontakter i sin roll som Public Affairs Manager på Sanofi. Han har tidigare även erfarenhet som programdirektör och VD på Medtech4Health men också andra vårdrelaterade uppdrag, inom både offentlig sektor och det privata näringslivet. Jonas är utbildad socionom och har därutöver också lång erfarenhet av politiskt arbete inom Kristdemokraterna. Både som poli...
 • Nytt år och nya politiska möjligheter!

  Denna vecka drar det politiska arbetet igång på allvar med en ny mandatperiod för Kristdemokraterna i Region Stockholm. Många styrelser och nämnder har bytts ut eller förändrats vid årsskiftet. Det politiska arbetet fortsätter i opposition med att presentera och utveckla Kristdemokraternas politik. Välkommen Carl-Johan Schiller som tidigare haft olika uppdrag i regionen för KD men som nu blir heltidspolitiker. Carl-Johan kommer att ha olika uppdrag men framförallt sitta som 2:e vice ordföra...
 • Önskar dig en fridfull och god jul! Désirée Pethrus

 • Nu har vi valt listor inför valet nästa år

  Désirée Pethrus fick förtroendet från Stockholms stad och län att stå som toppnamn på regionlistan. Jag är tacksam för förtroendet och hoppas bidra till att vi når framgångar i valet 2022. Ebba Busch toppar vår riksdagslista i stad och län och i hela landet, men till vårt andra toppnamn i Stockholms stad har Christian Carlsson valts. Erik Slottner valdes att toppa kommunlistan i Stockholms stad. Ser fram emot att bedriva valkampanj med dessa och alla Kristdemokrater i stad och län för valfram...

 • 12–15-åringar erbjuds vaccination med bokningsstart 20 september

  Idag lämnade Folkhälsomyndigheten besked om vaccination mot covid-19 ska erbjudas till alla från 12 år upp till födda 2006. Region Stockholm räknar med att kunna erbjuda bokning av vaccinationer vid vissa vaccinationsmottagningar som gradvis öppnar med start den 20 september. Sedan flera veckor har Region Stockholm fört en dialog med en arbetsgrupp bestående av elevhälsan och Länsstyrelsen om möjligheten att även vaccinera på plats i skolorna. Länsstyrelsen kommer nu samordna arbetet med läne...

 • Region Stockholm satsar 500 miljoner på att korta vårdköer

  Under september månads regionfullmäktigesammanträde i Stockholm beslutades att 500 miljoner kronor ytterligare ska tillföras hälso- och sjukvården i regionen för att stockholmare som fått sin vård uppskjuten under pandemin ska få den så fort som möjligt. Satsningen är ett led i att Region Stockholm ska beta av vårdskulden och återställa tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Tillgänglig och god vård av hög kvalitet är A och O. Tyvärr har pandemin orsakat en vårdskuld och patienter har f...

 • 70 procent av Stockholms vuxna befolkning tagit två doser vaccin

  Fantastiskt! Nu har 70 procent av Stockholms vuxna befolkning tagit två doser vaccin mot covid-19! Samtidigt vidtar Region Stockholm fler åtgärder för att underlätta och möjliggöra att flera vaccinerar sig genom att öppna drop in på vaccinationsmottagningarna. Allt för att förenkla och skapa tillgänglighet då vi ser att de som nu drabbas är de som ännu är ovaccinerade. Det är viktigt att komma ihåg att vaccinet räddar liv och hjälper oss att kunna återgå till ett normalt Stockholm inom kort. ...

 • Nu startar ett pilotprojekt för kvinnor med hög risk för bröstcancer

  Så viktigt att cancer upptäcks i tidigt stadie för att öka chanserna till framgångsrik behandling. Nu startar ett pilotprojekt för kvinnor med hög risk för bröstcancer i Stockholms län för att kunna undersöka om riskbaserad screening är bättre än åldersbaserad. 8 000 kvinnor i region Stockholm kommer delta. Initiativet är helt i linje med målen för den regionala cancerplanen för 2020-2023, Region Stockholms prioriterade mål i budgeten för 2021 (tidig upptäckt av cancer). Initiativet bidrar ti...