• Stockholms skolor måste ta ansvar för unga som riskerar tvångsgifte

  Kristdemokraternas partidistriktsstyrelse Stockholms stad:
  – Stockholms skolor måste ta ansvar för unga som riskerar tvångsgifte

  Nu närmar sig sommarlovet för Stockholms elever. För de allra flesta innebor det välförtjänt ledighet med sol, bad och andra aktiviteter. Men inte för alla. En av tjugo unga i Sverige får inte välja vem de ska gifta sig med. De utsätts för arrangerade äktenskap och sommarlovet är just ett sådant tillfälle.

  Vi föreslår en bred informationskampanj inför sommarlovet riktat till alla kommunens högstadie- och gymnasieskolor. Budskapet ska vara att alla äger rätten till kroppslig integritet och att forma och påverka sitt eget liv.

  Skolpersonal och socialtjänst har anmälningsplikt om de misstänker att någon har blivit utsatt för tvångsgifte eller riskerar att bli det. Men tyvärr är det långt ifrån alla som larmar. Många skolor har inte tillräckliga kunskaper eller resurser. Det är någonting som vi politiker måste ta på allvar. Skolorna har en nyckelroll i att förhindra dessa övergrepp.

  Vi kristdemokrater vill kriminalisera barn- och tvångsäktenskap. Nolltoleransen måste vara glasklar – barnäktenskap ska vara totalförbjudet i Sverige. Så stärks skyddet även för de barn som fruktar sommarens ”semester” till ursprungslandet. Vi får inte svika dessa barn och ungdomar. De ska veta att det går att lita på Sverige.

  För kontakt med Ella Bohlin, ordförande Kristdemokraternas partidistriktsstyrelse Stockholms stad:
  Sofia Tahko, pressekreterare, 070-737 40 39