• 1 OKTOBER – INTERNATIONELLA BRÖSTCANCERDAGEN

    Rosabandetmånaden inleds idag med den internationella bröstcancerdagen. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen. Mer än 8 000 kvinnor får cancer varje år. Många av dem upptäcks i tid, ofta tack vare den mammografiscreening som alla kvinnor i åldern 40–74 erbjuds. De som genomgår regelbunden mammografi har lägre dödlighet i bröstcancer eftersom cancern upptäcks tidigt. Därför är det så viktigt att gå på mammografi när det är dags.
    Bröstcentrum vid Södersjukhuset startar nu ett pilotprojekt för kvinnor med hög risk för bröstcancer i Stockholms län för att kunna undersöka om riskbaserad screening är bättre än åldersbaserad. 8 000 kvinnor i Region Stockholm kommer delta. Som komplement till att kalla alla kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografi vartannat år startar vår region studien som ytterligare ska förbättra arbetet att tidigt upptäcka bröstcancer. I studien bedöms risken för att just de kommer att drabbas av bröstcancer. Det är en viktig studie då man vet att tidig upptäckt kan vara avgörande för lyckad behandling. Och vi prioriterar tidig upptäckt i vår cancerplan.
    I planen ingår också förbättrad screening för prostatacancer och hpv-vaccinering mot livmoderhalscancer för alla kvinnor i åldern 21–26 år.
    Jag vill uppmana var och en att gå på mammografin. Tidig upptäckt av cancer ökar chanserna till framgångsrik behandling.