• 10 oktober är Världsdagen för psykisk hälsa

    Idag den 10 oktober är det Världsdagen för psykisk hälsa. Dagen instiftades år 1992 av World Federation for Mental Health för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa. Idag vill vi särskilt lyfta barn och ungas psykiska hälsa. För trots att den materiella standarden har ökat för de allra flesta mår unga samtidigt allt sämre.
    Kommunerna ansvarar för skolhälsovården medan regionerna ansvarar för barnavårdscentraler (BVC), primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin. Därmed har ingen ett helhetsansvar för barns och ungas hälsa. Kristdemokraterna vill att regionerna får ett samlat uppdrag för hela barn- och ungdomshälsovården. Det innebär att regionerna ska ansvara för elevhälsan. Elevhälsan ska fortsatt ligga i skolan och tätt samarbeta med skolan, och socialtjänsten. En samlad barn- och ungdomshälsa ska syfta till att öka tillgängligheten till vårdcentralerna, elevhälsan och barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti som innebär att varje elev har rätt att få kontakt med elevhälsan inom ett dygn.