• 14 november – internationella Världsdiabetesdagen

    I dag den 14 november på internationella Världsdiabetesdagen vill vi lyfta att diabetespatienter behöver utökat psykosocialt stöd.
    Tillgången till psykosocialt stöd i den svenska diabetesvården är, som på flera andra områden, inte tillräcklig. I en medlemsundersökning från Svenska Diabetesförbundet uppger 6 av 10 med diabetes i Region Stockholm, att deras livskvalitet påverkas negativt av sjukdomen. Hösten 2021 angav nästan hälften i samma grupp att de antingen har haft eller har behov av psykosocialt stöd. Patienterna träffar oftast vården en till två gånger årligen, men alla årets övriga dagar behöver de bedriva en ofta omfattande egenvård.
    Psykologens roll är att erbjuda hjälp och stöd till de diabetiker som upplever svårigheter i sin sjukdom. Psykologen spelar därför en viktig roll i diabetesvården. Region Stockholms diabetescentrum har idag i snitt en psykologresurs på halvtid per mottagning. Här behövs utökade resurser för att säkerställa att alla diabetiker i behov av psykosocialt stöd också får det.