• 25 november är Internationella dagen mot våld mot kvinnor

    Kristdemokraterna i Region Stockholm kommer aldrig ge upp kampen mot våldet mot kvinnor. Därför var vi bland annat med och initierade den akutmottagning för våldtagna på Södersjukhuset som funnits sedan 2005. Och vi ser behovet av att utveckla och sprida den unika kunskapen som finns där på mottagningen sedan öppnandet.
    Mottagningen tar emot en stor andel av de patienter som varit utsatta för sexuella övergrepp, drygt 800 patienter varje år.

    Kristdemokraterna tillsammans med koalitionspartierna i förra styret (M, L, C, MP) avsatte 6 miljoner i sin senaste budget vid makten för att stärka verksamheten på Södersjukhuset och sprida kunskapen till andra aktörer i länet, inte minst de andra akutsjukhusen. Verksamheten har nu en total ersättning på drygt 25 miljoner kronor per år. Mottagningen på Södersjukhuset är avgiftsfri för dem som söker sig dit.

    Bland annat genomförs riktade utbildningar när det gäller akut omhändertagande, forensisk undersökning, bemötande samt omhändertagande i ett senare skede. Givet att akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset är den enda i sitt slag i landet bör Region Stockholm verka för att mottagning utses till ett nationellt kompetenscentrum för omhändertagande av våldtagna. Akutmottagningar för våldtagna bör finnas i hela landet.

    Vi ser allvarligt på våldet mot kvinnor i vår region.