• Kommunen i Upplands Väsby startade ett särskilt covidboende under pandemin

    I veckan besökte @ellabohlinkd Upplands Väsby på inbjudan av kollegan Maria Fälth som är kommunalråd där. Coronaviruset påverkar oss alla och Upplands Väsby kommun har hela tiden arbetat så att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas som till exempel äldreomsorg. Kommunen startade ett särskilt covidboende, Marieborg, under pandemin, där äldre kunde vårdas isolerat. Vi fick samtala med verksamhetschefen Nayereh Nowbakht, som berättade hur de har jobbat, vårdat och skyddat de äldre. Beundransvärda insatser!