• Alla ska få en fast läkarkontakt

    Målet är att alla i Region Stockholm ska vara listade på en fast och namngiven läkare inom primärvården. Men allra viktigast är det är de allra äldsta som många gånger lider av multisjukdomar. Därför vill vi tillsätta en genomförandeplan för att alla invånare som är 85 år och äldre ska vara listade hos en namngiven läkare från och med 2023. Detta är ett sätt att säkerställa att de med störst vårdbehov får gå först.

    Idag är omkring 82 procent av de som är 85 år och äldre i Region Stockholm listade hos en läkare och inte enbart en vårdcentral. För att uppnå målet att alla ska vara listade hos en läkare, behöver vårdcentralerna rimliga förutsättningar. Därför behövs ett listningstak per läkare på max 1500 i ett första skede.

    Vi är övertygade om att en fast läkarkontakt i primärvården kan göra den äldre tryggare i mötet med vården och läkaren ges möjlighet att lära känna patienten. När läkaren följer patienten genom åren kan läkaren göra säkrare bedömningar av patientens hälsotillstånd. Det förebyggande arbetet främjas också.