• Alliansen lägger över 50 miljarder på sjukvården

    Kristdemokraterna tar situationen på allvar när personal på cancerkliniker i Stockholm uttrycker oro över sin bemanningssituation. Cancervården har hög prioritet i både budgeten och utformningen av olika vårdplaner. Inför 2015 kommer därför mer resurser att skjutas till hälso- och sjukvården i Stockholm, och därmed även till cancersjukvården.

    – Den situation som uppstått hos Karolinska är återigen en fråga om resurser och deras mycket svåra fördelning. Annelie Liljegren, tillförordnad chef för onkologkliniken, poängterar en viktig sak, och det är kärnverksamheten. Vi ser ett stort ansvarstagande från Karolinska i Solna när det gäller att fördela med omsorg, samtidigt som vi vet att det inte är en enkel uppgift, säger barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

    Inför 2015 har hälso- och sjukvården i Stockholm fått en ökad budget om 2 miljarder kronor, detta är en ökning med 4,1 %. Syftet med Alliansens satsning är att stilla den oro som personalen upplever just nu men också lyfta cancersjukvården för framtida utmaningar.

    – Det är ingen hemlighet att kärnverksamheten med cytostatika, strålbehandlingar och antikroppar utgör en kostsam prioritet. Likväl är personalen en minst lika betydelsefull del av cancervården. I budgeten för 2015 kännetecknas vårdplanen, för just cancerpatienter, av en patientfokuserad vårdprocess med kontaktsjuksköterskor och en patientansvarig läkare. Ser vi till den nationella cancerstrategin, motsvararande 500 miljoner kronor om året, som påbörjades av dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD), är det en betydelsefull satsning som bland annat syftar till kortare väntetider och en mer jämlik vårdkvalité, säger Ella Bohlin.