• Alliansen möjliggör äldrevårdscentraler i Stockholm

  Pressmeddelande
  den 17 november 2014

  Från och med 2015 blir det möjligt att ha vårdcentraler i Stockholms län som är specialiserade på vård och behandling av multisjuka äldre. Kristdemokraternas förslag om äldrevårdscentraler blir verklighet genom Alliansens budget för landstinget.

  Ella Bohlin (KD)– Tanken med de här husläkarmottagningarna är att besöken får ta längre tid och att de äldre patienterna kan få hjälp med flera besvär vid samma besök och tillfälle. På samma sätt som vi har BVC och MVC för barnavården och mödravården kommer vi att kunna ha ÄVC för äldrevården, säger Ella Bohlin (KD), äldrelandstingsråd.

  Kristdemokraterna gick till val på att införa äldrevårdscentraler under mandatperioden.

  – Stockholm är ett av få landsting som har kvar geriatriken som specialitet. Vi fortsätter att byggga ut vården för äldre patienter så att vi kan minska återinläggningar på spcialistsjukhusen, förebygga risker och ge varje äldre patient en så personlig och högkvalitativ vård som möljigt, säger Ella Bohlin.

   

  För mer information:

  Simon Olsson
  Pressekreterare
  070-737 432