• Återuppta arbetet med Förbifart Stockholm!

  Ella Bohlin (KD) och de andra gruppledarna för Alliansen i Stockholms läns landsting skickade på fredagen ett skarpt formulerat brev till infrastrukturminister Anna Johansson (S). Alliansen säger nej till en omförhandling av Förbifart Stockholm och kräver att bygget återupptas.

  Här är brevet till statsrådet:

   

  Alliansen i Stockholms läns landsting

  Till Infrastrukturminister Anna Johansson

   

  Bästa Anna,

  I media har det framkommit att du och ditt departement känner er osäkra på hur Stockholms läns landsting ställer sig till Förbifart Stockholm. Därför skriver vi dessa rader för att tydliggöra hur Alliansen i landstinget ser på frågan.

  Vi har många goda idéer om hur infrastrukturen i Stockholmsregionen kan utvecklas och ser positivt på förhandlingar om nya infrastrukturprojekt. Däremot är vi inte intresserade av att riva upp tidigare ingångna överenskommelser om Förbifart Stockholm och utbyggd tunnelbana i Stockholmsregionen.

  Varje dag som projektet att bygga Förbifarten står stilla kostar det 4 miljoner kronor. Uppskattningar har visat att det totalt kan komma att kosta skattebetalarna upp till 700 miljoner. Det är 700 miljoner kronor som kan användas bättre.

  Om regeringen däremot vill merförhandla och tillföra mer pengar till nya infrastruktursatsningar välkomnar vi detta och är vi öppna för en diskussion om det. Vi kommer dock inte medverka till en situation där vi får mindre pengar att satsa på tillväxt och utveckling i en av Europas just nu mest expansiva regioner.

  Tvärt emot den överväldigande majoritet som inte röstade för nedläggningsplanerna av Förbifarten läggs nu projektet i malpåse. Vi hoppas därför att Socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga och står upp för sitt vallöfte och är med och tar ansvar för Stockholmsregionens samlade behov av fungerande kommunikationer.

  Stockholmsregionen har inte råd att säga nej till ett utbyggt trafiksystem. Alla sorters transportmedel behövs för att Stockholmsregionen ska kunna möta de framtida miljöutmaningarna, minska trängseln och få bättre och snabbare resor. Då behöver infrastrukturen utvecklas, inte avvecklas.

  Vi uppmanar därför nu regeringen att, med dig som infrastrukturminister i spetsen, omedelbart återuppta byggandet av Förbifart Stockholm.

   

  Med vänliga hälsningar

  Alliansen i Stockholms läns landsting genom

  Torbjörn Rosdahl (M),
  Finanslandstingsråd

  Anna Starbrink (FP),
  Hälso- och sjukvårdslandstingstråd

  Ella Bohlin (KD),
  Barn- och äldrelandstingsråd

  Gustav Hemming (C),
  Regionplane-, miljö- och skärgårdslandstingsråd

   

  Dagens Industri: Förbifart-sprickan djupnar >>

  SVT ABC: Alliansen i landstinget: Återuppta arbetet med förbifarten >>