• Att driva 1177 i egen regi försämrar kvaliteten

  Hittills i år har 1,9 miljoner stockholmare ringt 1177. 250 sjuksköterskor turas om att ge sjukvårdsrådgivning, där en tredjedel av samtalen resulterar i egenvård.
  Syftet när 1177 startade i regionen för ett 20-tal år sedan, på initiativ av Kristdemokraterna, var att utifrån ett patientperspektiv förbättra patientvägledning och hänvisning till rätt vårdnivå. Man ville också minska de icke medicinskt motiverade besöken på akuten. Att nå vårdcentralen kunde på den tiden ta flera dagar och närakuterna fanns inte.Trots att Region Stockholm återkommande kämpar med kompetensförsörjningen, och att tjänsten statistiskt fungerar bättre idag i Stockholm än i andra regioner, så vill det nya styret S, MP och C med stöd av V, göra en utredning om att återta sjukvårdsrådgivningen genom 1177 på telefon i regionens egen regi. Därutöver ska ett ökat ansvar för husläkarmottagningarna gällande sjukvårdsrådgivningen på telefon under dagtid utredas.
  Vi Kristdemokrater ser med oro på att denna tjänst skulle drivas i egen regi.

  • Av erfarenhet vet vi att köerna blir längre och att det blir dyrare när regionen styr tjänsten. Vi har idag inte kapacitet att hantera en så stor tjänst.
  • Vi har redan problem med kompetensförsörjningen i Region Stockholm. Vart har vårt nya styre tänkt att vi ska hitta personalen? Den privata aktör som driver tjänsten idag har 250 anställda sjuksköterskor. De har dessutom ett väl uppbyggt tekniskt system.
  • Att belasta husläkarmottagningarna ytterligare genom ett ökat ansvar för sjukvårdsrådgivning, vore motsägelsefullt när man samtidigt vill förbättra tillgängligheten inom primärvården.

  Désirée Pethrus, oppositionsregionråd för Kristdemokraterna i Region Stockholm skriver en debattartikel om detta i Länstidningen Södertälje.