• Att ta hem 1177 i egen regi blir kostsamt

  Vänsterstyret i Stockholm vill satsa mer pengar på en tillgänglig primärvård och samtidigt driva 1177 i egen regi.

  Jag skriver en replik på debattinlägg från V där de framför flera felaktiga och ogrundade påståenden. Deras resonemang är ologiskt.
  Att ta hem 1177 i egen regi blir dyrt och kommer bland annat kräva ny teknikutveckling och att 250 sjuksköterskor anställs samtidigt som vår region redan lider brist på personal. Det skulle försvåra för personalen att följa regionens riktlinjer och därmed sätta sin sjuksköterskeheder, liksom patientsäkerheten, på spel.
  När andra regioner tagit tillbaka 1177 i egen regi har det blivit längre svarstider och mycket dyrare medan Region Stockholm har kortast svarstid på 1177.
  Vänstern kritiserar 1177 i Stockholm för att inte ha tillgång till regionens journalsystem. Men sjuksköterskorna har alla rättigheter som krävs för att få tillgång till journalerna.
  Kristdemokraterna har flera bättre förslag som att i stället utveckla 1177 och förbättra för regionens patienter!
  Läs våra förslag i debattartikeln i Dagens Medicin: ”Hänvisningarna är anpassade efter regionens vårdutbud” – Dagens Medicin