• Banbrytande bröstcancerstudie riskerar att gå i graven på grund av socialdemokraternas senfärdighet

    Under de 30 år som mammografiscreeningen har varit standard i Sverige har rutinerna för mammografiscreening varit desamma. Samtidigt vet man idag att tät bröstvävnad kan vara en riskfaktor för bröstcancer och att bröstcancerscreeningen sannolikt kan förbättras framöver. Av den anledningen vill forskare i Stockholm genom en forskningsstudie (Stockholm MAmmography Risk Trial) undersöka förutsättningarna att genomföra riskbaserad screening.
    Regionen behöver säkra finansieringen för den banbrytande SMART-studien, som kan förändra bröstcancerscreeningen i grunden. Nu måste nya styret (S, C, MP och V).