• Barn från 12 år kan få vaccin

    Välkomnar beskedet från Folkhälsomyndigheten att barn från 12 år och uppåt ska vaccineras med start i november. Vi har efterfrågat fler och tydliga besked kring detta och vi står redo för att vaccinera fler.