• Beslut om ny studie för riskbaserad mammografi för kvinnor över 74 år

    Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat att Region Stockholms tre bröstcentrum (Södersjukhuset, Karolinska och St. Görans) ska ta fram en studie för riskbaserad screening av mammografi för kvinnor över 74 år. I dagsläget finns ingen sådan studie.
    Riskbaserad screening innebär att man screenar kvinnor utifrån risk att drabbas av bröstcancer. Idén är att de kvinnorna med störst risk ska följas upp oftare.
    – Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Vi behöver göra något åt den åldersdiskriminering kvinnor över 74 år upplever av att inte längre kallas till mammografi, menar vårdutvecklingsregionrådet Désirée Pethrus (KD).

    Foto: Unsplash/Viktoria Strukovskaja