• Besök hos Tullverket

    Erik Slottner besöker Tullverket

    Tisdagens morgontimmar spenderades i Värtahamnen där Mats Pettersson, sakkunnig på Tullverket, visade oss runt och berättade om arbetet i Stockholms olika hamnar. Som kommun äger och förvaltar vi bland annat en av världens största passagerarhamnar och en av landets största godshamnar. Flödet av narkotika, stöld- och smuggelgods är naturligt koncentrerat till stadens större transportnoder och att bryta de illegala leveranskedjorna är avgörande för att göra Stockholm tryggare.
    Tullverkets verksamhet expanderar och behovet är stort. Tack vare M/KD/SD-budgeten i Riksdagen utökas årets tillskott till Tullen femfaldigat jämfört med regeringens planer. Trots budgettillskott behöver Tullverket känna regeringens fulla stöd och ett tydligt politiskt ledarskap. Något regeringen systematiskt misslyckas med på bred front.
    För Stockholms bästa och för att knäcka gängbrottsligheten behöver de illegala flödena i stadens hamnar strypas. Som trygghetsborgarråd är jag mån om att stadens hamnverksamheter är behjälpliga i Tullverkets viktiga arbete för ett säkrare Stockholm och Sverige.