• Besökt Mandometerkliniken Novum

    Vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ligger Mandometerkliniken Novum, som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

    Jag fick höra om fantastiska behandlingsresultat, forskning och utvecklingsprojekt samt gå rundvandring på kliniken med bl a Per Södersten, Cecilia Bergh (grundare), Anna Anvret och Jenny Nolstam. Extra fint att höra en egenerfaren kvinna berätta om hur hon tack vare Mandometern i dag är utskriven efter ätstörningsproblematik sedan 15-årsåldern, idag är hon 33 år.

    Ätstörningar: ett samlingsnamn för sjukdomar förknippade med ätandet. Vanligtvis är det fyra olika diagnoser som brukar ställas, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa.  Samtliga tillstånd kräver behandling och är sjukdomstillstånd med allvarliga medicinska och psykiska effekter för den drabbade.

    Mandometermetoden skiljer sig ifrån gängse synsätt genom att vi visat att de psykiska symptomen som ångest, depression och tvångsbeteenden är följder och inte orsaker till ett förändrat ätbeteende och försvinner när ätandet och mättnadskänslan normaliserats. Behandlingsutfallet är samma oavsett diagnos. Cirka 75% av patienterna kommer att vara symptomfria (cirka 10% av dessa kommer att återfalla under en uppföljningstid av fem år).

    Man kan själv söka till vården. Kliniken har även utvecklat en avatar eftersom man sett att det för vissa patienter är lättare att öppna sig på detta sätt. Dr. Cecilia är en virtuell kliniker som man kan fråga om ätstörningar och Mandometerbehandlingen. Hon finns på nätet och svarar på frågor när och var som helst.