• Diabetessjukhus kan vara på plats före 2018

  Stockholm kan ha ett specialistcenter för diabetesvård innan mandatperiodens slut. Det berättar det ansvariga landstingsrådet Ella Bohlin (KD) i Dagens Nyheter i dag.

  – Vi har länge pratat om ett sjukhus eller ett specialistcenter och nu har det börjat röra på sig. De senaste veckorna har jag haft kontakt med en blandad kompott av intresserade vårdaktörer. Jag kan inte avslöja mer men hoppas att det ska finnas ett specialistcenter för diabetesvård innan mandatperiodens slut, säger Ella Bohlin till tidningen.

  En ny studie visar att var fjärde man och var femte kvinna i Stockholm kommer att få diabetes under sin livstid. Därför satsar Alliansen i Stockholms läns landsting i sin budget för 2015 på att förbättra diabetesvården. Förutom det nya specialistcentret kommer en stor del av det stora utvecklingsprojektet 4D att gå till diabetes. Dessutom inrättas en ny beredning från den 1 januari för de stora folksjukdomarna, där diabetes ingår.

   

  Dagens Nyheter: Så går det för det nya diabetessjukhuset >>

  Ella Bohlin skriver Dagens Medicin den 4 juli: Dags för diabetessjukhus i Stockholm >>