• En barndom går inte i repris

    Så viktigt samtal om barns framtida hälsa med Elsa Lantz!

    Hur tar vi de svåra samtalen om porr med barnen? Hur filtrerar man det våld som barnen riskerar exponeras för? Vilka skadeverkningar för det med sig? Vad kan samhället göra? Vad kan du och jag göra? Hälsoriskerna är stora och utmanade.

    Det här arbetar föreningen @porrfribarndom med.
    Vi i region Stockholm vill vara en förebild och göra vad vi kan för att skydda och skapa en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för barn och förebygga skador som porren för med sig.