• En trygg och säker förlossningsvård

  Att föda barn är en stor påfrestning för kroppen. Inte sällan lider en nyförlöst kvinna långt efter själva förlossningen.
  Men Kristdemokraterna vill säkerställa att det är en barnmorska per födande kvinna i aktiv fas. För trygghetens skull; det förbättrar såväl patientsäkerheten inom förlossningsvården som arbetsmiljön för barnmorskorna. För att möta ett större behov av medicinsk kompetens, i takt med att barnafödandet sker både i högre ålder och med fler medicinska riskkomponenter, behöver läkartätheten inom förlossningsvården stärkas.

  Kristdemokraterna vill:
  * Införa en mamma-rehab-check för alla nyblivna mammor.
  * Införa Nationella riktlinjer för att förebygga förlossningsskador och ge kompetensutveckling bland personal.
  * Säkerställa att det är en barnmorska per födande kvinna i aktiv fas.
  * Erbjuda nyblivna mammor ett uppföljande hälsosamtal.
  * Utveckla Min Barnmorska-projektet, för att fler gravida kvinnor ska kunna följas genom hela vårdkedjan.

  Rösta på Kristdemokraterna i regionvalet för att varje kvinna förtjänar en trygg graviditet och förlossning.