• Färdtjänsten nedprioriteras i Region Stockholm

    Det nya styret i Region Stockholm har beslutat att färdtjänstfrågor ska hanteras av ett utskott under Trafiknämnden framöver. Detta upprör Fredrik Wallén, ordförande i den nuvarande Färdtjänstnämnden.

    Den politiska styrmodell för färdtjänsten de nu går tillbaka till har redan prövats och fungerade inte
    ”Verksamheten är unikt stor i sitt slag. Att nu gömma den under Trafiknämnden kommer att medföra sämre styrning av verksamheten, inte minst avseende kvalitets- och kostnadskontroll. Den politiska kunskapen kommer försämras och frågan prioriteras ned av regionen”, menar Fredrik Wallén (KD).
    Den nuvarande Färdtjänstnämnden ansvarar för utförandet och tillståndshanteringen av färdtjänst- och sjukresor i Stockholms län. I dagsläget har 63 000 resenärer färdtjänsttillstånd och det utförs omkring 10 000 enskilda taxiresor varje dag. Den samlade verksamheten, både färdtjänst- och sjukresor, är budgeterad till 1,8 miljarder kronor per år.
    Bild: Fredrik Wallén, KD; ordförande i nuvarande Färdtjänstnämnden