• Fem miljoner vaccinationer i Region Stockholm

    I september (9 september) har fem miljoner vaccinationer utförts och registrerats i Region Stockholm sedan vaccineringen började i december 2020. Vaccineringen mot covid-19 har åter igen tagit fart efter att Socialstyrelsen gått ut med nya rekommendationer om ytterligare vaccindoser från och med 1 september.
    – Det finns gott om vaccinationstider tillgängliga och jag vill uppmuntra särskilt äldre, riskgrupper och ovaccinerade att ta tillfället i akt att vaccinera sig, säger vårdutvecklingsregionrådet Désirée Pethrus (KD).

    Foto: Mufid Majnun