• Fler specialister inom vården

    Nu möjliggör vi för ytterligare 100 sjuksköterskor och undersköterskor att med bibehållen lön vidareutbilda sig till barnmorska, specialistsjuksköterska eller specialistundersköterska. Detta är utöver de 300 utbildningsplatser som vi redan erbjuder per år. En fungerande kompetensförsörjning är avgörande för att hälso- och sjukvården ska fungera. Sjukvårdspersonalen ska ges möjlighet till vidareutbildning för såväl egen utveckling som höjd kompetens inom hälso- och sjukvården.