• Födande på Huddinge sjukhus ska få samma barnmorska före, under och efter förlossningen

  Alliansen i Stockholms läns landsting satsar 6 miljoner kronor på integrerad mödravård och förlossningsvård med projektet ”min barnmorska” på Huddinge sjukhus. Projektet ska utveckla arbetssätt och metoder för att öka valfriheten för blivande föräldrar och för att få fler att vilja arbete inom förlossningsvården.

  Pressmeddelande
  29 maj 2018

  – Det här är en unik modell för förlossningsvården i Stockholm. Många blivande föräldrar efterfrågar den här typen av upplägg som innebär att föräldrarna träffar samma vårdpersonal/barnmorskor under hela graviditeten och i samband med eftervården. Kontinuiteten förbättras och många blivande mammor upplever det som en ökad trygghet. Kvinnor med förlossningsrädsla kommer dessutom kunna erbjudas extra stöd inför förlossningen, säger Ella Bohlin (KD) barn- och äldrelandstingsråd med ansvar för förlossningsvården.

  Projektet startar efter sommaren och bygger på den internationellt kända modellen ”Case load midwifery”.

  – Stockholms län växer med allt fler förväntade födslar. Vi bygger ut förlossningsvården med fler förlossningsplatser, bland annat på Huddinge sjukhus som har fått ett utökat förlossningsuppdrag. Det är viktigt att parallellt utveckla arbetssätt för att möta både personalens och föräldrarnas önskemål. Jag hoppas att det här metoden ska finnas på fler förlossningsenheter i framtiden, säger Ella Bohlin (KD).

  Nyligen invigdes 17 nya förlossningsrum på Huddinge sjukhus. Rummen är utformade som så kallade universalrum vilket främjar arbetssätt som bygger på att förvård, förlossningsvård och eftervård sker i samma lokaler.