• Gott nytt år!

  Vänner,
  Ett nytt år knackar på dörren, 2024, och många av er njuter fortfarande av ledighet i mellandagar. Som Kristdemokrater vill vi dela lite tankar från det gångna året.
  Efter ett år i opposition i Region Stockholm ser vi med oro på den kurs som den numera vänsterstyrda regionen har stakat ut. Trots skattehöjningar så försämrar dom vården. Den så kallade omställningsplanen som vänsterstyret tagit fram i syfte att lägga ner olika vårdval har redan börjat få negativa konsekvenser. På vissa områden har vi väldigt få specialister och vi riskerar att tappa många duktiga läkare och sjuksköterskor. Men dom ideologiska skygglapparna i vänsterstyret har tyvärr getts företräde, före sunt förnuft.
  Vi väljer dock att behålla ett positivt sinne. Vi gör vad vi kan och försöker på olika sätt stoppa det som håller på att gå i fel riktning. Och föreslå hur vi kan värna det som fungerar och utveckla där vi ser behov. Och även i opposition har vi lyckats påverka politiken.
  Ett tydligt exempel är den planerade nedläggningen av rörelseträningen för svårt rörelsenedsatta barn med Cerebral pares (CP). Den drivs av en privat entreprenör med en speciell pedagogik som är mycket populär och hjälper barnen till ett mer självständigt liv. Genom anhörigas, patientföreningars och politikers ihärdiga arbete lyckades vi förändra beslutet. Det är en seger för demokratin och för alla dem som kämpar för en rättvis och inkluderande vård.
  En annan glädjande händelse är öppningen av Malinamottagningarna, en ny vårdform för de allra minsta barnen där tydliga tecken på psykisk ohälsa kan upptäckas och stöd erbjudas till både föräldrar och barn. Det är en satsning som Kristdemokraterna själva initierade när vi styrde regionen.
  Och för kommande år har vi i budget föreslagit att Silviahemscertifiera akutmottagningar och närakuter så dom på ett bättre sätt kan ta emot personer med demens/alzheimer. Det är viktigt att bemötandet ges på bästa sätt även till denna grupp i vården. Vi hoppas att det kan bli verklighet.
  Vårdcentralerna i regionen har det tufft med många nya uppdrag. I Kristdemokraternas budget tillförde vi därför en procent mer i ökade anslag jämfört med styret. Tyvärr valde styret att inte rösta för detta.
  I kollektivtrafiken har vänsterstyret under det gångna året gått fram med historiska nedskärningar. Flera busslinjer läggs ner samtidigt som SL-taxan höjs. Kristdemokraterna fortsätter markera för en kollektivtrafik som faktiskt levererar med resenärernas trygghet och trivsel i fokus. Vi vill lägga mer pengar på kollektivtrafiken så att man väljer den istället för bil.
  Avslutningsvis, låt oss kommentera vården en sista gång. Vi är inte kritiska till att Vänsterstyret följer upp vården, snarare tvärtom så måste det ske kontinuerligt, men vi är kritiska till att man inte gör några konsekvensanalyser. Förändringar måste ske med hänsyn till patientsäkerhet, tillgänglighet och ekonomisk effektivitet. Vi uppmanar till att utveckla och revidera verksamheter istället för att avveckla dem.
  Inför det nya året bär vi med oss erfarenheterna från 2023 och ser fram emot att fortsätta kämpa för en balanserad och ansvarsfull politik. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en region där varje individ får den vård och det stöd de förtjänar.
  Du ska kunna lita på att vården finns där när du behöver den, när du är som svagast då ska vården vara som starkast.
  Gott nytt år önskar Kristdemokraterna i Region Stockholm!
  Désirée Pethrus
  Regionråd, gruppledare