• Hög tid att kvinnosjukvård prioriteras

  Det är dags att lyfta kvinnosjukvården högre upp på agendan för att få en mer jämlik vård. Smärta, obehag och psykiskt lidande ska inte behöva vara vardag för kvinnor. Region Stockholm ligger i framkant med kvinnosjukvården. Men vi tycker att alla kvinnor borde få bra vård oavsett var i landet man bor. Ingen kvinna ska behöva lida i tysthet och i ensamhet. Ingen kvinna ska behöva vänta i sju år på att få diagnosen endometrios. Ingen kvinna ska få till svar ”Ta en Ipren”.
  Varje kvinna ska kunna lita på att det finns hjälp och adekvat vård att få när hon behöver det. Kvinnosjukvården ska inte längre behöva vara underbeforskad, underdiagnostiserad och underbehandlad. Därför vill vi se nationellt styrd vård och mer satsningar på forskning för att åstadkomma en mer jämlik, kvalitetssäker och förbättrad kvinno- sjukvård.

  En röst på Kristdemokraterna är en garanti för:
  ✔️Nationellt styrd vård för en mer jämlik vård över hela landet
  ✔️Fler mammografimottagningar i länet
  ✔️Höjd screeningålder för kallelse till mammografi
  ✔️Mammografi även för kvinnor i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden – vi vill se över möjlighet till mammografibuss
  ✔️Utrota livmoderhalscancer genom HPV-vaccination
  ✔️Trygg förlossningsvård med en barnmorska per födande kvinna
  ✔️Nationellt center för forskning på sjukdomar som främst eller enbart drabbar kvinnor
  ✔️Ett endometrioscentrum i Stockholm

  För en bättre kvinnosjukvård – rösta på Kristdemokraterna i regionvalet.