• I dag beslutar vi om vårdval för utmattade och ME-patienter

  Stig Nyman (KD)

  Patienter med långvarig smärta, utmattningssyndrom och kroniskt trötthetssyndrom ska själva få välja sin vårdgivare och vårdval ska utredas för alla äldre patienter inom geriatriken. Det blir resultatet av hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i Stockholms läns landsting i dag.

  Pressmeddelande
  Stockholm den 4 mars 2014

  – Vårdvalsreformerna i Stockholm har gjort att köerna försvunnit på område efter område. När vi i Kristdemokraterna nu har fått med oss övriga Alliansen öppnar vi upp för vårdval inom geriatriken, åldrandets sjukdomar, vilket ger möjlighet att bredda verksamheten, korta köerna och höja kvaliteten i vården av de mest sjuka äldre, säger forsknings- och äldrelandstingsrådet Stig Nyman (KD).

  Förutom att utreda vårdval inom den geriatriska vården inför Alliansen möjligheten att välja vårdgivare för personer som har långvarig smärta och utmattningssyndrom. ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) kommer att ingå i vårdvalet. Stig Nyman, som också har ansvar för kroniska sjukdomar, hoppas att de patienter som i dag har diagnosen ME/CFS ska få bättre behandling.

  – De här patienterna är mycket utsatta och går igenom stort lidande. Ingen säker behandling finns i dag att få och dagens forskning ger inga tydliga svar. När vi inför vårdval ser vi till att det finns en bred kompetens för både rehabiliteringen och läkarsidan. Målet är att få en bredd av vårdgivare och kunna lindra lidandet för fler, säger Stig Nyman.

   

  Fakta:

  • Vårdvalet innebär att du som är patient har stor frihet att välja vilken mottagning du går till. I dag finns 28 vårdval i Stockholms län.

  • Geriatriken är den sjukvård som är specialiserad på åldrandet och dess sjukdomar. I dag beslutar landstinget att utreda den lämpliga formen för öppenvården och slutenvården inom geriatriken, vilket öppnar för vårdval enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Reformen kan införas 2016.

  • Landstinget beslutar att införa vårdval enligt LOV för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Det här vårdvalet planeras att starta i oktober. 100 000 patienter får varje år smärtdiagnoser i primärvården i Stockholms län. 2 400 behandlas för utmattningssyndrom.

  • ME/CFS betyder myalgisk encephalit/chronic fatigue syndrome och brukar benämnas kroniskt trötthetssyndrom. 40 000 personer har diagnosen i Sverige. Landstinget beslutar att ME/CFS ska ingå i vårdvalet för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, samt att hälso- och sjukvårdsdirektören ska ta fram ett förslag på hur vårdvalet ska utformas.