• I dag inleds Budgetfullmäktige i Region Stockholm

    I dag inleds Budgetfullmäktige i Region Stockholm, och Désirée Pethrus (KD), Oppositionsregionråd, har precis inlett den allmänpolitiska debatten för Kristdemokraterna.

    I sitt tal kritiserade Désirée vänsterstyrets budgetförslag för 2024, som innebär höjda skatter, försämrad vård och brutna löften. Det är särskilt oroande att överskottsmedel från tidigare år inte utnyttjas för att lätta på medborgarnas bördor.

    Magdalena Andersson (S) brukar prata om att spara i ladorna, och Region Stockholm har faktiskt sparat över 7 miljarder kronor i tider av ekonomiskt överskott. Istället för att dra nytta av dessa medel, väljer vänsterstyret att belasta medborgarna med skattehöjningar och försämrad vård och kollektivtrafik.

    Läs Désirées tal i sin helhet för att få en djupare förståelse för situationen och våra argument. Vi är fast beslutna att arbeta för en bättre och mer ansvarsfull hantering av Region Stockholms resurser.