• IDAG UPPMÄRKSAMMAR VI ALLA ÄLDRE

  Sedan 1991 firas Äldredagen den 1 oktober världen över. Äldres psykiska och fysiska hälsa, äldres ensamhet, äldres situation får stå i fokus denna dag.
  För Kristdemokraterna får de äldre vårt fokus varje dag. Vi jobbar ständigt för att förbättra förutsättningarna för att äldre ska få en god vård. Vi vill erbjuda en värdig äldresjukvård. Om man som äldre har svårt att ta sig till vården, ska det finnas möjlighet till vårdinsatser i hemmet.
  Den som är svårt sjuk och vill vårdas i hemmet – i stället för på sjukhus – ska kunna få den vården via våra ASiH team, Avancerad sjukvård i hemmet.
  Den sjukvård som är specialiserad på att ge vård till äldre med sjukdomar som hänger ihop med åldrandet kallas geriatrik. Den geriatriska vården bygger vi bygger vi inom region Stockholm ut med ännu fler vårdplatser.
  Vid behov av akut vård ska vården kunna hänvisa patienterna direkt till en geriatrisk klinik. Vi har nu redan cirka 1 020 geriatriska slutenvårdsplatser i regionen.
  Den största delen av äldres besök inom hälso- och sjukvårdssystemet sker inom husläkarverksamheten. Successivt under det här året kommer alla vårdcentraler kunna erbjuda särskilda äldremottagningar.
  Organisationen för läkarinsatser i särskilda boenden – som äldreboende ses över för att möjliggöra en bättre och mer jämlik vård för patienten och ett förbättrat och mer kvalificerat medicinskt omhändertagande.
  Regionen har gjort flera granskningar för att följa upp vården på SÄBO under pandemin. Det viktigaste med denna fördjupade tillsyn är att den ska ge ett underlag för förbättringar för framtiden. Vi måste dra lärdomar av denna pandemi.
  Kristdemokraterna arbetar för ständiga förbättringar av äldresjukvården inom Region Stockholm! Du ska kunna lita på äldrevården i Stockholm!