• Ingen ung ska behöva må dåligt

  Trots att den materiella standarden har ökat för de allra flesta mår unga samtidigt allt sämre. Kristdemokraterna vill samla barn- och ungdomshälsovården och korta köerna så att barn och familjer får den hjälp de behöver.
  Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar. Bland barn och unga ökar användningen av antidepressiva läkemedel kraftigt.

  En trygg familj är avgörande för barn och ungas psykiska hälsa. Kristdemokraterna har flera förslag för att stärka och stötta familjerna.

  Kristdemokraterna vill:
  ✔️Att regionerna får ett samlat uppdrag för hela barn- och ungdomshälsovården. Det innebär att elevhälsan inte längre ska ha skolan som huvudman.
  ✔️ Införa en elevhälsogaranti som innebär att varje elev har rätt att få kontakt med elevhälsan inom ett dygn.
  ✔️ Införa patientansvarig läkare för barn och unga som söker vård för psykisk ohälsa.
  ✔️ Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ytterligare med skärpt vårdgarantin till barn- och ungdomspsykiatrin till max 20 dagars väntan för första besök hos en specialist.
  ✔️ Att det i första linjens psykiatri ska vara obligatorisk att tillhandahålla kompetens för barn-och ungas psykiska ohälsa.
  ✔️ Öppna fler familjecentraler.
  ✔️ Att förstagångsföräldrar i socioekonomiskt utsatta områden får tätare hembesök av BVC under barnets första ett och ett halvt år.

  För ungas psykiska välbefinnande – rösta på Kristdemokraterna i regionvalet.