• ”Jag ser med stor oro på regionens nya vänsterstyre”

    Den 14 oktober blev klart att S, MP och C med stöd av V tar över styret i regionen.
    – Jag ser med stor oro på hur Vänsterpartiet nu kommer att ha inflytande över politiken. Med sina 18 mandat har de fler mandat än C och MP tillsammans. Det är klart att de kommer att kräva mycket för att stödja ett S, C, MP-styre, säger Désirée Pethrus, gruppledare (KD), Region Stockholm.
    Det är första gången på 16 år som Kristdemokraterna går in i opposition i Region Stockholm. Partiet har genom åren styrt i både minoritet och majoritet och gjort flera framsteg i att utveckla sjukvården i regionen. Vänsterpartiet har gått till val på att återta all vård i egen regi. Det finns risk att deras inflytande leder till att vårdvalen tas bort och köerna ökar. De vill därtill driva all kollektivtrafik i egen regi. Det kommer att vara ett dyrt experiment för skattebetalarna och resenärerna.

    Kristdemokraterna står nu inför att gå i opposition, och står redo att försöka få genomslag för och driva på i olika hjärtefrågor som förbättrad primärvård, stärkt äldresjukvård och cancervård, samt att stödja barn och ungas psykiska hälsa.
    – Kristdemokraterna kommer satsa på att komma tillbaka i styret av Region Stockholm senast efter nästa val, säger Désirée Pethrus, gruppledare (KD), Region Stockholm.