• KD i Stockholms stad sänker skatten mest av alla

  – Kristdemokraterna sänker skatten med 45 öre per intjänad 100-lapp, vilket är mest av alla partier. För ett hushåll med två personer som tjänar 36 600 kronor i månaden var (medellön i Stockholmsregionen 2016) innebär det en skattesänkning med nästan 4000 kronor per år. Samtidigt satsar Kristdemokraterna 73 miljoner kronor extra på äldreomsorgen, bland annat genom en boendegaranti för personer över 85 år samt generösare biståndsbedömning i hemtjänsten. Vi satsar även 30 miljoner kronor på mindre barngrupper i förskolan och nära 68 miljoner kronor extra på åtgärder för ett tryggare och renare Stockholm. Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare i Stockholms stadshus.

  – Kristdemokraterna vill införa en boendegaranti för alla över 85 år, satsa på en generösare biståndsbedömning i hemtjänsten samt anställa serviceassistenter som ska kunna utföra arbetsuppgifter som inte kräver undersköterskeutbildning. Fler människor som har ett behov av stadens äldreomsorg ska kunna lita på att de får del av den. Vi satsar också på bättre måltidsupplevelser och mer social samvaro i äldreomsorgen för att öka trivseln och tryggheten i äldre människors vardag, säger Erik Slottner (KD).

  – Alla stockholmare ska kunna känna trygghet i sina egna bostadsområden och röra sig fritt i vår stad utan rädsla för att utsättas för brott. Kristdemokraterna satsar därför 20 miljoner kronor på kommunala trygghetsvakter med utökade befogenheter och 5 miljoner kronor på extra fysiska hinder mot terrorattentat. Vidare avsätter vi 2 miljoner kronor för att starta upp en avhopparverksamhet för islamistiska extremister samt 4 miljoner kronor för ökade insatser mot hederskultur och hedersrelaterat våld, fortsätter Erik Slottner (KD).

  – Sveriges huvudstad ska vara ren och snygg. Vi satsar därför 28 miljoner extra på fler städinsatser, snabbare klottersanering, fler cityvärdar, vitmålade viadukter och utökat ljusprogram. Därutöver lägger vi 40 miljoner kronor på tre olika utredningsuppdrag för att för att göra Sergels torg, Kungsträdgården och södra Drottninggatan mer attraktiva samt ett utredningsuppdrag för att överdäcka Södertäljevägen mellan Liljeholman oich Årstadal, avslutar Erik Slottner (KD).

  – En viktig prioritering för oss är en skola med kunskap, trygghet och kvalitet i fokus. Kristdemokraterna satsar därför 10 miljoner kronor på att stärka lärarnas och rektorernas ledarskap, 10 miljoner kronor på lovskola för elever som riskerar att missa kunskapsmålen och 10 miljoner kronor på förstärkt elevhälsa. Därutöver satsar vi 30 miljoner kronor på mindre barngrupper i förskolan för att barnen ska få en tryggare miljö, fortsätter Erik Slottner (KD).

  – Kristdemokraterna sänker skatten med 45 öre till 17:45 kr. Detta är en viktig satsning för att öka människors frihet och stärka hushållens ekonomi. Genom att minska byråkratin, slå samman stadsdelsnämnder och ta bort rödgrönrosa symbolpolitik kan vi sänka skatten. Det är omoraliskt att ta ut mer skatt än nödvändigt och därför kommer vi fortsätta att sänka skatten så fort ekonomiskt utrymme skapas, säger Erik Slottner (KD).

   

  Ladda ner Kristdemokraternas budget för Stockholms stad >>