• KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

  De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna beslutade i går att kräva ett stopp eftersom partiet anser att kommunaliseringen minskar valfriheten.

  Pressmeddelande
  7 mars 2018

  – Äldre människor har precis som alla andra olika behov och önskemål och därför ska äldre ska ha rätt att göra sina egna livsval. Men de senaste åren har vi sett hur valfriheten och mångfalden inom äldreomsorgen successivt minskat under det rödgrönrosa styret. Det vittnar om en människosyn där ideologiska skygglappar begränsar äldres självbestämmande och välbefinnande, säger KD:s partidistriktsstyrelse i Stockholms stad.

  Två boenden som nu åter drivs i Stockholms stads regi i stället för privata aktörer är vård- och omsorgsboendet Rio på Östermalm och Alströmerhemmet på Kungsholmen.

  – Vi lever allt längre, och samtidigt ökar de kroniska sjukdomarna. För att möta det ökande antalet äldre med stora vårdbehov behöver vi fler vård- och omsorgsboenden. En mångfald av utförare leder till ökad valfrihet och bättre kvalitet, men också ett bättre nyttjande av skattebetalarnas pengar. Att kommunalisera utmärkt fungerande boenden på grund av ideologi är dårskap, säger partidistriktsstyrelsen.

  Alltför många äldre får avslag när de ansöker om plats på ett äldreboende.

  – Det egna hemmet riskerar därigenom för många att bli som ett fängelse där bristande tillgänglighet omöjliggör både utevistelse och socialt umgänge. Vi kristdemokrater vill att alla äldre ska få ett värdigt bemötande, ett tryggt boende och nära till samordnade vårdkontakter. Valfriheten inom äldreomsorgen ska värnas. Vi vill garantera alla över 85 år en plats på ett anpassat boende för äldre och vi vill ha ett stopp för ideologiskt drivna kommunaliseringar av äldreboenden, säger partidistriktsstyrelsen.