• KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

  Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstrafiken. Undantaget är linjen till Nynäshamn, där reformen gett bättre resultat.

  Pressmeddelande
  16 januari 2018

  – De storKarl Henriksson (KD)a problemen beror på Trafikverket som äger spåren och fördelar tåglägen. Regeringen och den ansvarige ministern Tomas Eneroth tar inte sitt ansvar när de skyller allt på förändringarna i tidtabellen, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

  Sedan den 10 december har pendeltågen fått nya linjer som hoppar över stationer. När tågen har varit försenade har pendeltågen blivit överfulla. Samtidigt har resorna inte blivit mer än max fem minuter snabbare för pendlare från Märsta och Södertälje.

  – Vi i KD ser att bristerna är för stora och vinsterna för små med skip-stop. Därför vill vi gå tillbaka till att tågen stannar vid alla stationer. Men för att pendlarnas vardag ska bli bättre behöver staten få bort förseningarna, säger Karl Henriksson.

  KD har precis som alla andra partier i Stockholms läns landsting tidigare varit med och beslutat att införa skip-stop.

  – På vissa sträckor ser vi att skip-stop fungerar bra. Vi har snabbtåg på Roslagsbanan sedan många år och de nya linjerna för Nynäshamns pendlare är uppskattade av de flesta. Men när barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar får svårt att resa med kollektivtrafiken på grund av trängseln inser vi att vi behöver backa där skip-stop inte fungerar tillräckligt bra, säger Karl Henriksson.

   

  Uppdatering: Efter Kristdemokraternas besked har Alliansen lämnat in en formell begäran till Trafikverket om att återgå till den gamla tidtabellen >>