• KD Region Stockholm bjöd in till INSPIRATIONSMÖTE OM SJUKVÅRD INFÖR VALET 2022

    Temat: Förstatligande av vården
    Deltagarna fick lyssna till fd danske sjukvårdsministern Jakob Axel Nielsen berätta om hur Danmark förstatligade vården.
    Hans Winberg, generalsekreterare Leading Healthcare
    Jan Andersson, chef Centrum för Hälsodata