• KD vill att fler läkare ska kunna bli dubbelspecialister

    Kristdemokraterna i Region Stockholm vill att fler läkare ska kunna bli dubbelspecialister och på så sätt kunna jobba både i sjukhusvården och på vårdcentral.
    Inom svensk sjukvård är de flesta överens om att det är viktigt att alla har en fast läkare med tid att ge bra vård. Tyvärr är det ont om läkare inom primärvården i Sverige jämfört med andra länder. I Sverige jobbar bara 16 procent av läkarna inom primärvården, medan det är vanligt med 30–40 procent i andra länder.
    Vi behöver fler allmänspecialister, vilket kräver satsningar. Genom att öka antalet fasta läkare inom primärvården förbättras arbetsmiljön och vården. Tyvärr utbildas det idag för få specialister i allmänmedicin och därför lägger vi det här förslaget.
    Region Stockholm har under det nya vänsterstyret fått en primärvårdsnämnd. Gott så men det är inte nya politiker utan fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra vårdyrken som behövs för att få en god och nära vård. Nu behöver vi gå från ord till handling.