• Kristdemokraterna föreslår linbana från Södersjukhuset till Liljeholmen

  För att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län behöver vi tänka utanför de traditionella ramarna och använda alla verktyg i verktygslådan. Ett sätt är att bygga gondolbanor. I dag skriver Södermalmsnytt om Kristdemokraternas förslag att dra linbana mellan Södersjukhuset och linbanor. 

  Karl Henriksson (KD)– Liljeholmen är ett viktigt resecentrum och Södersjukhuset är Stockholms största arbetsplats. I dag finns ingen tunnelbana vid Södersjukhuset, därför tror vi att det kan vara en lämplig sträcka, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden, till Södermalmsnytt.

  Lite i skymundan pågår ett spännande projekt i Sollentuna, där en linbana ser ut att bli verklighet mellan Häggvik och det nya bostadsområdet Väsjön. Kristdemokraterna fick ta emot en del syrliga kommentarer i samband med förslaget om gondolbanor i centrala Stockholm för ett år sedan men faktum är att de kan spara tid och vara ett miljövänligt, effektivt sätt att transportera sig vissa sträckor. Moderna gondolbanor håller en hög hastighet och konkurrerar väl med andra trafikslag. Linbanor diskuteras på flera håll och blir allt vanligare inom kollektivtrafiken i städer, framför allt där terrängen passar dåligt för markburna transporter. Göteborg har långt framskridna planer på att inviga flera nya gondolbanor till stadens 400-årsjubileum 2021.

  Det är billigare att dra vajrar i luften än att bygga vägar eller lägga spår. Det räcker med en elmotor för att driva hela systemet. Det går att ha mycket tät trafik på sträckorna. Gondolbanorna är inte bara ett spännande framtidsprojekt, de kan också bidra till en hållbar Stockholmsregion.

  Den nya regeringen för en politik som slår hårt mot satsningar för att förbättra trafiken i Stockholms län. En mer ansträngd situation tornar upp sig, med trafikinfarkter i flera kommuner. Kristdemokraterna vill därför undersöka möjligheterna att använda gondolbanor på fler ställen. Tänkbara platser är dels mellan Södersjukhuset och Liljeholmen, dels mellan Frescati och Frösundavik.

  Gondolbanorna kommer att ställa krav på ett gott samarbete mellan berörda kommuner, fastighetsägare, Stockholms läns landsting och andra aktörer – inte minst när det gäller finansieringen. Genom ett gemensamt samhällsansvar för att lösa utmaningarna inom kollektivtrafiken räknar Kristdemokraterna med att kunna utnyttja de möjligheter som tekniska framsteg ger.