• Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med fokus på äldre

    För Kristdemokraterna är det grundläggande att äldre ska åldras i trygghet och med värdighet. God vård och självbestämmande över sin vardag måste vara en självklarhet även under den senare delen av livet. Vi ser med oro på vänsterstyrets olika förslag att skära ner på valfriheten för äldre i sjukvården. De äldsta och mest sköra är viktiga för oss. Vi vill därför förbättra vårdkedjan för äldre och utöka uppdraget förstärkt utskrivning till samtliga geriatriska mottagningar i länet. Tanken är att äldre ska ha nära kontakt med specialistvården för äldre och slippa läggas in på akutsjukhus i onödan. För att skydda äldre mot allvarliga sjukdomar vill vi också införa ett hållbart regionalt äldrevaccinationsprogram.
    Idag är det många som kommer hem till äldre från både kommun och region. Vi vill att Region Stockholm ska verka för att hemsjukvården kommunaliseras skyndsamt för en mer sammanhållen vård i hemmet för äldre